Ангилал: Төсөвт, төрийн бус, банк санхүү, үйлдвэрлэлийн байгууллагуудын санхүү, татварын тайлан өссөн дүнгээр гаргаж сурах 30 хоногийн дунд шатны сургалт

ТӨСӨВТ, ТӨРИЙН БУС, БАНК САНХҮҮ, ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН САНХҮҮ, ТАТВАРЫН ТАЙЛАН ӨССӨН ДҮНГЭЭР ГАРГАЖ СУРАХ 30 ХОНОГИЙН ДУНД ШАТНЫ СУРГАЛТ

ТӨСӨВТ, ТӨРИЙН БУС, БАНК САНХҮҮ, ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН САНХҮҮ, ТАТВАРЫН ТАЙЛАН ӨССӨН ДҮНГЭЭР ГАРГАЖ СУРАХ 30 ХОНОГИЙН ДУНД ШАТНЫ СУРГАЛТ

  Хугацаа Хичээлийн сэдэв Хичээлийн агуулга Дасгал хичээл бодлого                 1 дэх Долоо Хоног Санхүүгийн тайлан өссөн дүнгээр гаргах Ажил гүйлгээг ерөнхий журналд бүртгэхЕрөнхий дэвтэр бэлтгэхГүйлгээ баланс өссөн дүнгээр гаргахСанхүү байдлын тайланг өссөн дүнгээр гаргахОрлого үр дүнгийн тайланг өссөн дүнгээр гаргах Өмчийн өөрчлөлтийн тайланг өссөн дүнгээр гаргах Мөнгөн гүйлгээний тайланг өссөн дүнгээр гаргах […]

Цааш унших ›
Бизкон.мн