Ангилал: Санхүүгийн бусад үйлчилгээ

Цааш унших ›
Санхүүгийн бүх үйлчилгээг нэг дороос
Бизкон Аудитын хэтийн, эрхэм зорилго
Үйлчилгээний төрөл

Үйлчилгээний төрөл

Цааш унших ›
Бизкон Аудит-Таны нэр төрийн баталгаа
Гэрээт тайлан гаргалтын үйлчилгээ

Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн зөвлөх үйлчилгээ

Нийгмийн даатгалын байгууллагаас тухайн байгууллагад хийгдэх шалгалтад бага эрсдэл хүлээх шаардлага ажил олгогч эздийн өмнө тулгарсаар байна. Үндсэн цалин,шагнал урамшуулал, хоол унааны мөнгө, илүү цагийн мөнгө, нэмэгдэл энэ тэр гээд ажилчиддаа өгч байгаа мөнгөн зарлагад хэрхэн нийгмийн даатгалын шимтгэл тооцох асуудал нь уул нь тийм ч хэцүү асуудал биш. Гэвч цалин хөлстэй холбоотой дээрх болон бусад асуудлыг бүртгэх, тайлагнахдаа алдаа хийснээс […]

Цааш унших ›

Дотоод аудитын зөвлөгөө

Тухайн байгууллагад аудитын хороо, дотоод аудит, хяналтын тогтолцоог бий болгох, бүтэц тогтолцоог нь санал болгох, дотоод аудиторуудыг нь сургаж, дадлагажуулах, дотоод аудитын стандарт, горим, дүрэм, журмыг бий болгох гээд дотоод аудитын тогтолцоог бий болгохтой холбоотой иж бүрэн үйлчилгээг Монголын дотоод аудиторуудын институт болон Бизкон Аудит ХХК санал болгож байгаа. Аудитын хороо, дотоод аудит, хяналтын тогтолцоо нь тухайн байгууллага бүрт өөрийн […]

Цааш унших ›

Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн зөвлөх үйлчилгээ

Нийгмийн даатгалын байгууллагаас тухайн байгууллагад хийгдэх шалгалтад бага эрсдэл хүлээх шаардлага ажил олгогч эздийн өмнө тулгарсаар байна. Үндсэн цалин,шагнал урамшуулал, хоол унааны мөнгө, илүү цагийн мөнгө, нэмэгдэл энэ тэр гээд ажилчиддаа өгч байгаа мөнгөн зарлагад хэрхэн нийгмийн даатгалын шимтгэл тооцох асуудал нь уул нь тийм ч хэцүү асуудал биш. Гэвч цалин хөлстэй холбоотой дээрх болон бусад асуудлыг бүртгэх, тайлагнахдаа алдаа […]

Цааш унших ›

Татварын эрсдлээс хамгаалах үйлчилгээ

Аж ахуйн нэгж, байгууллага, хувь хүмүүс татвараа өөрөө тодорхойлж, тайлагнах үүрэгтэй. Энэ тайлагнасан татварын дүн мэдээ нь үнэн зөв байх ёстой. Үнэн зөв эсэхийг татварын байцаагчид шалгаж, татвараа нуун дарагдуулсан бол нөхөн татвар, алданги, торгууль тавьдаг. Нэгэнт тавьсан татварын төлбөрийг төлөхгүй бол таны цаашдын бизнест сөргөөр нөлөөлнө. Иймээс танд татварын шалгалтад аль болохоор торгууль, акт тавиулахгүй байх шаардлага үүснэ. Үүнийг […]

Цааш унших ›
Бизкон.мн