Ангилал: Зөвлөмж

БҮРТГЭЛ, АУДИТ, САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АЖИЛТНЫ ЗӨВЛӨЛГӨӨНӨӨС ГАРГАСАН ЗӨВЛӨМЖ

2010 оны 11 дүгээр                                                                                                                 […]

Цааш унших ›

Дотоод хяналтын систем бий болгох тухай зөвлөмж

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА, ГИШҮҮД, БАЙГУУЛЛАГЫН ДЭЭД УДИРДЛАГУУД ТАНАА  Дотоод хяналтийн систем бүрдүүлэх тухай  Дотоод хяналтын систем бий болгох зорилтын хүрээнд дараах хоёр зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд: 1. Компанийн тухай Монгол Улсын хуулийн 79 дүгээр зүйлийн 79.3 “Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүн нь бусад гишүүний адил эрх, үүрэгтэй байхаас гадна дараах нэмэлт үүргийг хүлээнэ”  81 дүгээр зүйлийн 81.2 “Хувьцаат […]

Цааш унших ›
Бизкон.мн