Ангилал: Засгийн газрын тогтоол

Засгийн газрын 2012 оны 11 сарын 17-ны өдрийн 129 тоот тогтоолын хавсралт

Засгийн газрын 2012 оны 11 сарын 17-ны өдрийн 129 тоот тогтоолын хавсралт

Засгийн газрын 2012 оны 129 дүгээр

Цааш унших ›
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

  2012 оны 11 дүгээр                                                                                                                                                                                   Улаанбаатар сарын  17-ны  өдөр                                                                                  Дугаар 129                                                                                      хот ДОТООД АУДИТЫН ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ Төсвийн тухай хуулийн 69.5-д заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь: 1. “Дотоод аудитын дүрэм”-ийг хавсралт ёсоор баталсугай. 2. Дотоод аудитын дүрмийг мөрдөж ажиллахыг Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарт, дүрмийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Сангийн сайд Ч.Улаанд тус тус үүрэг болгосугай. 3. Энэ […]

Цааш унших ›

Засгийн газрын 311 тоот тогтоол хавсралт

Хавсралтын дугаар: Хавсралт1 Хавсралтын нэр: АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ДОТООД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ Хавсaргах файл: 46290.doc                                                                                  Монгол Улсын   Засгийн газрын 2011 оны 311 дүгээр тогтоолын хавсралт   АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД  ДОТООД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ  НИЙТЛЭГ ЖУРАМ      Нэг. Ерөнхий зүйл 1.1. Энэхүү нийтлэг журмын зорилго нь аж ахуйн […]

Цааш унших ›

2011.11.09 Засгийн газрын 311 тоот тогтоол

2011 оны 11 дүгээр                                                                                  Улаанбаатар сарын   9-ний  өдөр                                   Дугаар 311                                     хот Нийтлэг журам батлах тухай Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 6.4-т заасныг үндэслэн Монгол  Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь: 1. “Аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам”-ыг хавсралт ёсоор баталсугай. 2. Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 7.2, 8.2.1-д заасны дагуу харьяа байгууллага, аж ахуйн […]

Цааш унших ›
Бизкон.мн