Ангилал: Хууль тогтоомж

Засгийн газрын 2012 оны 11 сарын 17-ны өдрийн 129 тоот тогтоолын хавсралт

Засгийн газрын 2012 оны 11 сарын 17-ны өдрийн 129 тоот тогтоолын хавсралт

Засгийн газрын 2012 оны 129 дүгээр

Цааш унших ›

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ /КОМПАНИЙН ТУХАЙ/

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ 2011 оны 10 сарын 06 өдөр Төрийн ордон, Улаанбаатар хот КОМПАНИЙН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ Нийтлэг үндэслэл             1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт             1.1.Энэ хуулийн зорилт нь компани үүсгэн байгуулах, бүртгүүлэх,  өөрчлөн байгуулах, компанийн удирдлага, зохион байгуулалт, хяналтын бүтэц, хувьцаа эзэмшигчийн эрх, үүргийг тогтоох, компани татан буулгахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.             2 дугаар зүйл.Хуулийн үйлчлэх […]

Цааш унших ›
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

  2012 оны 11 дүгээр                                                                                                                                                                                   Улаанбаатар сарын  17-ны  өдөр                                                                                  Дугаар 129                                                                                      хот ДОТООД АУДИТЫН ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ Төсвийн тухай хуулийн 69.5-д заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь: 1. “Дотоод аудитын дүрэм”-ийг хавсралт ёсоор баталсугай. 2. Дотоод аудитын дүрмийг мөрдөж ажиллахыг Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарт, дүрмийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Сангийн сайд Ч.Улаанд тус тус үүрэг болгосугай. 3. Энэ […]

Цааш унших ›

Засгийн газрын 311 тоот тогтоол хавсралт

Хавсралтын дугаар: Хавсралт1 Хавсралтын нэр: АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ДОТООД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ Хавсaргах файл: 46290.doc                                                                                  Монгол Улсын   Засгийн газрын 2011 оны 311 дүгээр тогтоолын хавсралт   АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД  ДОТООД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ  НИЙТЛЭГ ЖУРАМ      Нэг. Ерөнхий зүйл 1.1. Энэхүү нийтлэг журмын зорилго нь аж ахуйн […]

Цааш унших ›

БҮРТГЭЛ, АУДИТ, САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АЖИЛТНЫ ЗӨВЛӨЛГӨӨНӨӨС ГАРГАСАН ЗӨВЛӨМЖ

2010 оны 11 дүгээр                                                                                                                 […]

Цааш унших ›

Дотоод хяналтын систем бий болгох тухай зөвлөмж

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА, ГИШҮҮД, БАЙГУУЛЛАГЫН ДЭЭД УДИРДЛАГУУД ТАНАА  Дотоод хяналтийн систем бүрдүүлэх тухай  Дотоод хяналтын систем бий болгох зорилтын хүрээнд дараах хоёр зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд: 1. Компанийн тухай Монгол Улсын хуулийн 79 дүгээр зүйлийн 79.3 “Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүн нь бусад гишүүний адил эрх, үүрэгтэй байхаас гадна дараах нэмэлт үүргийг хүлээнэ”  81 дүгээр зүйлийн 81.2 “Хувьцаат […]

Цааш унших ›
Банкны тухай хууль тогтоомж

Банкны тухай хууль тогтоомж

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ   2010 оны 01 сарын 28 өдөр Төрийн ордон, Улаанбаатар хот   БАНКНЫ ТУХАЙ (Шинэчилсэн найруулга) НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт 1.1.Энэ хуулийн зорилт нь банк байгуулах зөвшөөрөл олгох, түүнийг хүчингүй болгох, банкны удирдлага, зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны үндсэн зарчмыг тогтоох, банк болон банкны нэгдлийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих, тэдгээрт албадлагын арга хэмжээ авахтай […]

Цааш унших ›
МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛЬ

МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛЬ

Монголын ард түмэн бид: -улсынхаа тусгаар тогтнол, бүрэн эрхт байдлыг бататган бэхжүүлж, -хүний эрх, эрх чөлөө, шударга ёс, үндэснийхээ эв нэгдлийг эрхэмлэн дээдэлж, -төрт ёс, түүх, соёлынхоо уламжлалыг нандигнан өвлөж, -хүн төрөлхтөний соёл иргэншлийн ололтыг хүндэтгэн үзэж, -эх орондоо хүмүүнлэг, иргэний ардчилсан нийгэм цогцлуулан хөгжүүлэхийг эрхэм зорилго болгоно. Үүний учир Монгол Улсын Үндсэн хуулийг даяар олноо зарлан тунхаглаж байна.   […]

Цааш унших ›
МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2011 оны 12 сарын 23 өдөр  ТӨСВИЙН ТУХАЙ НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт 1.1.Энэ хуулийн зорилт нь төсөв, түүний зарчим, тогтолцоо, бүрэлдэхүүн, ангиллыг тогтоож, төсвийн тусгай шаардлагыг хэрэгжүүлэх, төсвийн харилцаанд оролцогчийн эрх, үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлж, төсөв боловсруулах, батлах, зарцуулах, бүртгэх, тайлагнах, хяналт тавихтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино. 2 дугаар зүйл.Төсвийн тухай хууль тогтоомж 2.1.Төсвийн тухай хууль тогтоомж […]

Цааш унших ›

2011.11.09 Засгийн газрын 311 тоот тогтоол

2011 оны 11 дүгээр                                                                                  Улаанбаатар сарын   9-ний  өдөр                                   Дугаар 311                                     хот Нийтлэг журам батлах тухай Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 6.4-т заасныг үндэслэн Монгол  Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь: 1. “Аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам”-ыг хавсралт ёсоор баталсугай. 2. Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 7.2, 8.2.1-д заасны дагуу харьяа байгууллага, аж ахуйн […]

Цааш унших ›
Бизкон.мн