Ангилал: Оны шилдэгүүд

Бүртгэл, дотоод аудитын шилдэгүүдийг шалгаруулах журам

Нэг. Ерөнхий зүйл 1.1       Энэхүү журмын зорилго нь МУМНБИ, МДАИ-ийн эрхэм зорилго, зорилт, институтын дүрмийн хүрээнд байгууллага, үйлчилгээ, хувь хүний ажлын үр дүн болон хөгжил дэвшил, ололт амжилтыг үнэлэн олон нийтэд зарлаж, алдаршуулан таниулах зорилгоор шагнаж, урамшуулахад оршино. 1.2       Энэхүү журмыг бүртгэл, дотоод аудитын салбарын шилдэгүүдийг шалгаруулахад мөрдөнө. 1.3       МУМНБИ, МДАИ-ээс хамтран жил бүр байгууллага, үйлчилгээ, хувь хүний оны шилдэгүүдийн […]

Цааш унших ›

Монгол Улсын Бизнесийн салбарын 2012 оны шилдэг дотоод аудитороор Худалдаа Хөгжлийн Банкны ерөнхий аудитор бөгөөд дотоод аудитын газрын дарга, мэргэшсэн дотоод аудитор П.Гантуул шалгарсаныг Монголын Дотоод Аудиторуудын Институтээс зарлан тунхаглаж байна. П.Гантуул нь мэргэшсэн дотоод аудитор бөгөөд бизнесийн салбарт ерөнхий аудитор гэдэг нэршлийг ТУЗ-р анх удаа хүлээн зөвшөөрүүлсэн амжилтаараа энэхүү шагналыг хүртсэн байна.

Цааш унших ›
Бизкон.мн