Татвар, Нийгмийн даатгал, Мэргэжлийн хяналт, Сангийн яам, Мэргэжлийн интитутууд хамтарсан ТАТВАР, НИЙГМИЙН ДААТГАЛ, МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТ, САНГИЙН ЯАМНЫ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ЭРСДЭЛИЙГ БУУРУУЛАХ ОНОЛ ПРАКТИК ХОСОЛСОН СУРГАЛТ

 

Бүртгүүлэх утас : 91919107

Сургалтын хугацаа: 2017.10.28-10.29 хүртэл
Та доорх сайтнаас дэлгэрэнгүй мэдээлэл авна уу. www.monicia.mn
1. ☀️⚖ Дотоод аудит, хяналтын үндсэн ойлголт, шилдэг туршлагаас хуваалцана.
2.☀️ Татварын хууль эрхзүйн орчин, холбогдох дүрэм, журам тайлбарлаж, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх арга замаас суралцана.
3. ☀️Нийгмийн даатгалын тухай хууль эрх зүйн зохицуулалт, холбогдох журмын танилцуулга, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх арга зам.
4. ☀️⚖Мэргэжлийн учирч болох эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийн удирдлагын талаар
5. ☀️НББТХууль, стандартуудаас тайлбар тодруулга болон учирч болох эрсдэлээс хамгаалахад бэлтгэх.
6. ☀️Удирдлагын бүртгэл, төсөвлөлтөөрх хяналт, хариуцлагын бүртгэл, стратеги төлөвлөлт
МОНГОЛЫН ДОТООД АУДИТОРУУДЫН ИНСТИТУТ, МОНГОЛЫН МЭРГЭШСЭН УДИРДЛАГЫН НЯГТЛАН БОДОГЧДЫН ИНСТИТУТ
Хаяг: Урт цагааны баруун хойно, Найман шарга,Бизкон Аудит tower. 4 давхарт, 402 тоот

1 2

22472401_1722013257832951_938811329_n22447046_1630966393614313_332968881_n 22386565_1630966410280978_1837716354_n

Бизкон.мн