Эрхэм зорилго

МОНГОЛЫН ДОТООД АУДИТОРУУДЫН ИНСТИТУТЫН ЭРХЭМ ЗОРИЛГО,  ҮНЭ ЦЭНЭ

Бидний эрхэм зорилго

  • Монголын дотоод аудиторуудын институт нь өөрийн үнэ цэнээ улам бүр нэмэгдүүлж, Монгол улсад дотоод аудит, хяналтын чиглэлээр мэргэжлийн тэргүүлэгч байгууллага байх
  • Дотоод аудит, хяналтын үйл ажиллагааг олон улсын түвшинд хүргэх
  • Дотоод аудит, хяналттай холбоотой олон улсын зөвлөмж заавар, стандартууд болон сургалтыг өөрийн улсад нутагшуулах
  • Олон улсын болон Монгол Улсад байгаа дотоод аудит, хяналттай холбоотой шилдэг туршлагуудыг түгээн дэлгэрүүлэх

Бидний үнэ цэнэ

  • Бид багаар ажиллаж, бие биедээ хүндэтгэлтэй харьцаж, шудрага ёсыг эрхэмлэн дээдэлдэг хүмүүс
  • Бид манлайлах ур чадвартай, эрч хүчтэй, урам зоригтой хүмүүс
  • Бид зөв зүйлийг зөв цагт нь, зөв хийдэг зөв харьцаатай хүмүүс

Comments are closed.

Бизкон.мн